מחפשים קריירה
מרתקת ושליחות אמיתית ?
לשליחת קורות חיים:

Police.shoam@gmail.com

כבר במהלך הלימודים בונים קריירה

סטודנטים מכל החוגים , לצד הלימודים , עוברים הכשרה
משטרתית בתפקידי חקירות וסיור

המטרה: קצונה והובלה

כצוערי העתודה הפיקודית- ניהולית,תיהנו ממסלול
יעודי וייחודי לקצונה.

מלגת לימודים + משכורת + תנאים מעולים

כל הפלוסים: גם מימון שכר הלימוד**, גם משכורת
משטרתית וגם הטבות

הגשמה עצמית, שליחות אמיתית

המסלול היחידי שמאפשר לכם להתפתח אישית ולשלב
עשייה חברתית

** עד שנתיים על בסיס שכ"ל אוניברסיטאי